Nguồn nhân lực

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CEOPRO VIỆT NAM với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu chuyên môn cùng với tinh thần nhiệt huyết. Đang trên con đường xây dựng để trở thành một trong những nhà cung cấp vật liệu Hóa xây dựng hàng đầu tại Việt Nam và hướng tới là một nhãn hàng đa quốc gia.

 

CEOPRO VIỆT NAM luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của công ty. Toàn công ty có trên 800 nhân viên, công nhân. 45% có trình độ đại học và trên đại học ở nhiều chuyên ngành khác nhau như Hóa, Địa chất, công nghệ thông tin, quản lý… Đội ngũ công nhân có trình độ tối thiểu PTTH. Ngoài ra, công ty còn có những chuyên gia có trình độ chuyên môn cao  làm công tác tư vấn chuyên môn.

 Với quan điểm nguồn nhân lực là lợi thế cạnh tranh hàng đầu của công ty, nguyên tắc tuyển dụng của công ty là lựa chọn những ứng viên tốt nhất vào vị trí phù hợp dựa trên phẩm chất, khả năng, thái độ, năng lực.

 

Công ty tổ chức thực hiện đánh giá nhân viên định kỳ 6 tháng/ lần theo hệ thống các tiêu chí đánh giá được nghiên cứu, ban hành dựa trên từng chức danh công việc. Kết quả đánh giá năng lực nhân viên là một trong những yếu tố hoạch định đào tạo thường xuyên tại các bộ phận. Ngoài các chuyên viên thành thạo thực hiện đào tạo, công ty còn phối hợp với các trường đại học và các chuyên gia tổ chức các lớp đào tạo tại công ty.

 

 

 

 Các tin cũ hơn: